top of page
IMG_2791.jpeg

Festivaler, markeder og selskapslokaler til leie

Carlberg Gaard

Om gården

Carlberg Gaard ble etablert som eget gårdsbruk i 1839.

Det var Carl Sibbern som overtok en tredjedel  av Værne kloster etter sin far, statsråd Valentin C. W. Sibbern.

 

Gården ligger nord for Værne, inntil ”berget” og fikk dermed navnet Carlberg. Eiendommen ligger vakkert til i et særpreget herregårdslandskap med høyreiste eiketrær og flotte alleer.

 

Her finnes også en fredet edelløvskog, Bogslunden. Dette er Norges første fredede edelløvskogreservat. Eiendommen er

på 1400 mål, hvorav ca. 900 mål er dyrket jord. Ekholtbruket Golfbane på ca. 70 mål ligger også under eiendommen.

8. februar 2010 fikk familien Gauterud tilslaget på Carlberg gård. Gården var på dette tidspunktet lagt ut for tvangssalg, og vi lyktes å få til et frivillig salg med Tor Sibbern. Dette skulle vise seg å bli starten på tre års usikkerhet med odelssøksmål og rettsaker. Men 25. mars 2013 var det endelige punktum for striden satt da gjenværende odelssøker, Astrid Sibbern, ikke maktet å finansiere kjøpet. 

 

Familien Gauterud er en bondefamilie fra Frogner, Sørum kommune i Akershus. Familien består av Carl og Marit og de fire gjenlevende barna Kristine, Theodor, Inga Josefine og Karl Rasmus. De to eldste barna blir boende på Frogner, mens resten blir østfoldinger. Vi har drevet allsidig landbruk med både mjølkeproduksjon, svineproduksjon, grasproduksjon og kornproduksjon, samt snørydding, lastebiltransport og eiendoms-prosjekter siden tidlig på 1980-tallet.

 

Det er eiendomsprosjektene som har gitt oss muligheten til å kjøpe denne flotte landbruks-eiendommen og vi ser utrolige muligheter i å drive som bønder på Carlberg. Her er noe av den beste jordbruksjorda i landet og et klima som også er snillere og gir flere valgmuligheter.

 

Vi har tro på å etablere et levende gårdstun med ulike virksomheter i låve og uthus, i tillegg til utleie av diverse lagerlokaler. 

Carlberg Gaard ble etablert som eget gårdsbruk i 1839.

Det var Carl Sibbern som overtok en tredjedel  av Værne kloster etter sin far, statsråd Valentin C. W. Sibbern.

 

Gården ligger nord for Værne, inntil ”berget” og fikk dermed navnet Carlberg. Eiendommen ligger vakkert til i et særpreget herregårdslandskap med høyreiste eiketrær og flotte alleer.

 

Her finnes også en fredet edelløvskog, Bogslunden. Dette er Norges første fredede edelløvskogreservat. Eiendommen er

på 1400 mål, hvorav ca. 900 mål er dyrket jord. Ekholtbruket Golfbane på ca. 70 mål ligger også under eiendommen.
 

facebook.jpg
15
16
17
bilder carlberg vinter 1913.jpg

Galleri

Bilder fra tidligere aktiviteter

Minnesamvær

Vi har lokaler til minnesamvær

minnesamvær.png
bottom of page